Danish English - Great Britain 

De kan selv, hvis de får en hånd...

 

ADDA er en dansk NGO, der arbejder med landbrugsudvikling i Vietnam, Cambodia og Tanzania. 

På adda.dk kan du læse mere om foreningen samt vores udviklingsprojekter.  
ADDA er afhængig af den folkelige opbakning til vores virke, så hvis du har lyst, kan du støtte ADDA gennem et medlemsskab.
 


Hør Thoeun Sokeas historie                        Styrkelse af landbokvinders vilkår


Seneste nyt

Nyheder fra Vietnam
FIGNAHB

Den 19 maj 2014 begyndte selvhjælpsgruppen Dai Cuong opførelsen af en ​​kunstvandings kanal i landsbyen Tham, beliggende i Nghe An provinsen. Den 200 meter lange kanal er finansieret af ADDA igennem FIGNAHB (styrkelse af bondegrupper blandt etniske minoritetsgrupper i provinserne Nghe An og Hoa Binh) projektet, i samarbejde med Nghe An’s Landboforening. Det forventes at kanalen kan bidrage til vandingen af 7 hektar marker for 20 husstande i området, og derudover beskytte landsbyen for oversvømning i regnsæsonen.

Dette er netop en af ​​kerneaktiviteterne i projektet, hvor 40 FIG’er (Farmer Interest Groups) får 25 mio Vietnamesiske dong (ca. 7500 kr.) til at udforme et projekt til gavn for lokalsamfundet.

Dai Cuongs leder, Ms. Le Thi Nga forklarer: ”Vores oprindelige idé var at bygge en legeplads for børn, men efter et landsby møde besluttede vi at prioritere landbrugsproduktionen. Med støtte fra lokale facilitatorer, skrev vi et projektforslag og udformede et detaljeret budgetoverslag. Det samlede budget for byggeriet er på 75 mio. dong hvoraf de 25 millioner er finansieret af ADDA, og resten bidrager grupperne selv til i form af arbejdskraft og 150.000 dong per husstand.”

CEMI

Opstart af CEMI (Klimaforandringer og etniske minoriteter I det nordlige Vietnam) projektet

CEMI projektet begynder officielt i juli måned, og har til formål at udvikle bæredygtige landbrugssystemer i projektområderne, ved at introducere miljøvenlige produktionsteknologier med færre kulstof emissioner til de lokale bønder. Til at begynde med skal projektet gennemgå de miljømæssige problemer, eksempelvis erosion og siltation af floder som konsekvens af intensiv landbrugsproduktion på skrænter, sammen med de lokale myndigheder. Derefter skal et uddannelsesprogram udvikles og markskoler gennemføres I området. 

23 juni 2014_MC


ADDAs generalforsamling 2014

ADDA’s årlige generalforsamling blev afholdt d. 21. maj, igen i år på Kalø Økologiske Landbrugsskole. Bestyrelsens beretning (Årsberetning for året 2013) blev fremlagt af bestyrelsen, først ved Bodil Pallesen, dernæst Kirsten Stevens (information), Ove Christensen (Vietnam) sekunderet af Arafa Khatib, Bodil Pallesen (nu som landeleder for Cambodia), samt endelig Mikael Jönson (landeleder for Tanzania). Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen og medlemsbidraget blev fastlagt og forbliver uændret. Ove Gejl Christensen og Mike Arbon var på valg til bestyrelsen. Ove Gejl Christensen ønskede genvalg til bestyrelsen, mens Mike Arbon ikke ønskede genvalg. Ove Gejl Christensen blev genvalgt, og Jacob Winther Nymand, bestyrelsens forslag til kandidat blev valgt efter afstemning, da Tove Bang også stillede op. Tove Bang blev istedet valgt ind som suppleant til bestyrelse sammen med Mike Arbon.

Anne Marie Foged og Kirsten Stevens ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, og de fik en stor tak for deres mangeårige engagement og indsats i ADDA's bestyrelse.

Læs bestyrelsens beretning her
Læs referatet her

12. juni. 2014_MC


Følg udviklingen på Facebook sammen med knap 11.000 andre følgere

ADDA har efterhånden fået knap 11.000 likes på vores facebook side . Det er vi meget stolte og glade over, og vi bruger facebook til at udvide vores sociale engagement og til at engagere og interagere med vores følgere.

Vi har den seneste tid lagt et nyt billede op fra et af vores projekter hver dag, og vi opfordrer alle til at følge med i udviklingen både her på vores hjemmeside, og på facebook.

26.maj. 2014_MC


ADDA's bidrag til nyt undervisningsmateriale til danske folkeskoler

Verden har handlet i flere tusind år. Men handlen er ikke altid retfærdig, dvs. at det ofte er den rige, uddannede eller stærke part, der får mest ud af det. Med ’etisk handel’ forsøger flere virksomheder og organisationer nu at ændre på den dagsorden. Det går fremad, men der er mange dilemmaer.

I det nye undervisningsmateriale, ’Verden handler – etisk og fair?’ udgivet af Coop skolekontakten, bliver der sat fokus på nogle af konsekvenserne ved den globaliserede verden, med det helt overordnede formål, at give de unge en større bevidsthed om, at når de står i butikken, har alle deres valg konsekvenser. 

ADDA's sekretariatsleder og landeleder i Cambodia, Bodil Engberg Pallesen, har på ADDA's vegne bidraget med afsnittet 'Kvinder kan selv', på side 56 i bogen, hvor hun fortæller om ADDA's arbejde med kapacitetsopbygning og markskoler for kvinder i Cambodia.

Du kan læse mere om bogen og etisk handel på http://etisk-handel.dk/

7 maj. 2014_MC


Læs det nye nummer af ADDA's medlemsblad nu!

Nyt nummer af News & Views, læs blandt andet om udviklingen af projektet i Njombe, Tanzania, hvor Francis Nyagawa og Anna Wiket fortæller deres beretninger, samt Bodil E. Pallesen fortælling om ADDA's første 20 år.

 

 

Læs det nye N & V her.

 

28 apr. 2014_MC


 

 Video fra Vietnam, lokale udviklingsprojekter gennem ADDA's FIGNAHB projekt 

4. april 2014_mc


 

Video fra ADDA og READAS' workshop i Siem Reap, som opstart til det nye COCIS (Cooperative and Civil Society Development in Siem Reap) projekt  

4. april 2014_mc


 
Læs andre nyheder her
Nyhedsbrev
Hold dig orienteret om ADDA's tiltag!
Column
Column
Column
Column
Column
Column